لیست سوال های محمد عطار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره الرحمن آیه 27 - دلیل بر اینکه معنی "کلّ من علیها" به زمین برمیگرده چیه؟
بر حسب سیاق آیات قبلی وبا فهم بلاغت زبان عربی؛ آخرین ضمیر مختص ( علیها) به (الجوار) "وَ لَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْأَعْلامِ"؛ وهیچ دلالتی اینکه (ها) برمیگرده به (زمین) وجود ندارد؛ مگه اینکه کلمه (الجوار)را به (زمین) معنی کنیم.
پس؛ دلیل بر معنی "کل من علیها" به زمین برمیگرده چیه؟
- نکته دیگه: "وجه الله" با آیات "إنما نطعمکم لوجه الله ..." إرتباطی دارد؛ وفهم "قرآن بیّن ومُبین"را نیاز به فهم روایات معتبر واصل وریشه واژهای عربی ورجوع به اهل ثقت و تخصص؛ نه به تفسیر از خود!
فهم دین را (درست ودقیق) واجبتراز نان شب.
قالب : تفسیری گوینده : محمد عطار
منبع : قرآن + زبان عربی موضوع اصلی : زمین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - بسم الله
در دعاء برای طلب استعانه وغوث :"بمحمد، بعلی، بفاطمة، بالحسن والحسین"؛
واز خود محمد (ص) التماس کمک میطلبیم نه "بسم محمد، باسم علی ، باسم کوثر ، بنام حسن ، به نام حسین".
أما چرا از خداوند متعال از اسمش طلب استعانه وپناه میگیریم نه از ذات خودش؟
قالب : اعتقادی گوینده : محمد عطار
منبع : موضوع اصلی : توحید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : امام خمینی (ره) در تفسیر سوره حمد اینطور می‌فرمایند: «اسم، علامت است؛ اینکه بشر براى اشخاص و براى همه چیز یک اسمى گذاشته است، نامگذارى کرده است، براى این است که این علامت، یک شناسایى اسمى باشد، زید را آدم بفهمد کى هست. اسماى خدا هم علامتهاى ذات مقدس اوست؛ و آن قدرى که بشر مى‌تواند از ذات مقدّس حق تعالى اطّلاع ناقص پیدا کند از اسماى حق است. خود ذات مقدس حق تعالى یک موجودى است که دست انسان از او کوتاه است.
حتى دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است، از آن مرتبه ذات کوتاه است. آن مرتبه ذات را کسى نمى‌شناسد غیر از خود ذات مقدس.
آن چیزى که بشر مى‌تواند به آن دسترسى پیدا کند اسماء اللَّه است، که این اسماء اللَّه هم مراتبى دارد، بعضى از مراتبش را ما هم مى‌توانیم بفهمیم، و بعضى از مراتبش را اولیاى خدا و پیغمبر اکرم (ص) و کسانى که معلَّم به تعلیم او هستند مى‌توانند ادراک کنند.
همه عالم اسم‌اللَّه‌اند؛ تمام عالم. چون اسم، نشانه است؛ همه‌ موجوداتى که در عالم هستند نشانه ذات مقدّس حق تعالى هستند. منتها نشانه بودنش را بعضیها مى‌توانند به عمقش برسند، که این چطور نشانه است؛ و بعضى هم به طور اجمال مى‌توانند بفهمند که نشانه است. آنکه به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمى‌کند.»
برای دریافت توضیحات بیشتر به تفسیر مراجعه فرمایید.