آرشیو اخبار
عبارت :
 1- آیا ترجیح دنیا بر آخرت دامن‌گیر انسان‌های غافل و بی‌نماز می شود و موجب عدم رستگاری آن ها است ؟
2- آیا قاعده رستگاری، جدید نیست و از کتاب‌های آسمانی نخستین و به‌خصوص صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهماالسلام بوده است؟
 1- آیا اینکه خداوند پیامبر را از فراموشی وحی مصون نگه می دارد؟
2- آبا فایده ابلاغ وحی توسط پیامبر اتمام حجت است و آنان که هدایت نمی شوند به دلیل بی ظرفیت نداشتن خودشان است؟
 1- آیا اینکه سبزه زار خشک می شود دلیل ایراد در خلقت آن است و یا ظرفیت آن، بیش از این قابلیت ندارد؟
2- آیا ممکن است خدایی که در هدایت تکوینی بی نقص عمل کرده، در هدایت تشریعی انسان‌ها کم بگذارد و اشتباه کند؟
 1- آیا کور واقعی کسی ست که هر چه مخلوقات را می بیند رب متعالی که ربوبیت آن ها را به عهده گرفته نمی بیند؟
2- آیا در روز قیامت، بعضی بهشتی می‌شوند و بعضی جهنمی به خاطر این‌که گروه اول ربوبیت خدا را دیده‌ان و تذکر پیامبر را به جان دل خریده‌اند. اما گروه دوم کور واقعی اند ؟
 1- آیا انسان وقت دیدن کارنامه یا سرافکنده است یا راضی و با نشاط، و غیر از این یا آن و راه سومی ندارد؟
2- آیا روز قیامت را غاشیه می نامند زیرا همه را در بر می گیرد؟
 1- آیا الگوی خوب را در دنیایی باید پیدا کرد که خیلی‌ها نشان دادند دنیاپرستی و مال‌پرستی کورشان کرده؟
2- آیا باید به دنبال الگویی بود که برای دنیا هیچ ارزشی قائل نیست و آن را صرفاً محل آزمایش می‌بیند؟
 1- آیا مال دوستی دلیل داشتن یک نظام فکری غلط است؟
2- آیا انسان، در این دنیا با انفاق و یتیم‌نوازی و کمک به مساکین، می تواند خود را از عذاب آخرت نجات دهد؟
 1-آیا «نعمت» صرفا ابزاری است برای «امتحان» و آن‌چه مهم است «نعمت» نیست، «امتحان» و «ابتلاء» است؟
2- آیا دلیل اینکه انسان «نعمت» را می‌بیند و «ابتلاء» نمی بیند این است که حب دنیا و حب مال تمام وجودش را گرفته؟
 1- آیا مسئله قوم عاد و ثمود «طغیان»شان بود که چون آتشی زیرِ خاکسترِ قدرت و ثروت، مخفی شده بود ؟
2- آیا خدادر کمین‌گاه است و وقتی زمانش فرارسد، شلاق عذاب را بر سر آنان می‌باراند ؟
 1-چرا خداوند به شب‌های ده‌گانه‌ای که به صبح‌گاه عید قربان ختم می‌شود(ده روز اول ذی الحجه) قسم یاد می کند؟
2-آیا می شود در این روز ها انسان دست از دل‌بستگی به دنیا بشوید؟
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 26
  • >
  • >>