از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و کسانی که دیروز آرزوی جایگاه ( مالی و مقامی ) او را می کردند چنان شدند که می گفتند: ای وای ، گویی خداست که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گسترش می دهد و تنگ می گیرد! اگر نه این بود که خدا بر ما منّت نهاد ( و ما را مثل قارون نکرد ) ما را نیز به زمین فرو می برد. ای وای ، گویی کافران رستگار نمی شوند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و آنها که دیروز آرزو می کردند بجای او باشند ( هنگامی که این صحنه را دیدند ) گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و آنها که دیروز آرزو می کردند بجای او باشند ( هنگامی که این صحنه را دیدند ) گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
صبحگاه هم آنان که روز گذشته ( ثروت و ) مقام او را آرزو می کردند با خود می گفتند: ای وای ( بر ما و آرزوهای ما ) گویی خداست که هر که از بندگان خود را خواهد روزی فراوان دهد و ( هر که را خواهد ) تنگ روزی کند ، اگر نه این بود که خدا بر ما منّت گذاشت ( و غرور و ثروت قارون نداد ) ما را هم ( مثل او ) در زمین فرو بردی! ای وای که گویا کافران را هرگز فلاح و رستگاری نیست! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و همان کسانی که دیروز آرزو داشتند به جای او باشند ، صبح می گفتند: «وای ، مثل اینکه خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند ، و اگر خدا بر ما منّت ننهاده بود ، ما را [ هم ] به زمین فرو برده بود وای ، گویی که کافران رستگار نمی گردند.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و آنان که روز گذشته آرزوی موقعیت قارون را داشتند ، فردای آن روز با پشیمانی می گفتند : وای ! گویی این اندیشه خطا بود که دستیابی به مال و ثروت فضل خداوندی نیست و علم و درایت آدمی برای آن بسنده است . حقیقت این است که خدا روزی دهنده است . او روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می گرداند و بر هر که بخواهد تنگ می گیرد . اگر خداوند نعمتش را از ما دریغ کرده بود ، قطعاً ما را نیز در زمین فرو برده بود . آنان پندار روز گذشته خود را پنداری کفرآمیز خواندند و با پشیمانی می گفتند : وای گویی حقیقت این است که کافران به نیکبختی نمی رسند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و بامدادان ، آنانکه دیروز مقام و جایگاه او را آرزو داشتند [ چنان حالی شدند که ] می گفتند: وه! گویی خدا رزق را برای هر کس از بندگانش بخواهد وسعت می دهد ، و [ برای هر که بخواهد ] تنگ می گیرد ، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود ، ما را نیز در زمین فرو برده بود ، وه ، گویی کافران رستگار نمی شوند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و بامدادان کسانى که دیروز مقام او را آرزو مى کردند و مى گفتند: وه که خداوند روزى را بر هر کسى از بندگانش که بخواهد گشاده مى دارد و [بر هر کس که بخواهد] تنگ مى گیرد، اگر خداوند بر ما منّت ننهاده [و نعمت نداده] بود، ما را نیز فرومى برد، وه که کافران رستگار نمى شوند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و افرادی که به دیروز ، مَکان [و موقعیّتِ] او را تَمَنّا [و آرِزو] می نمودند [در حالی شَب را] صُبح نمودند [که] می گُفتند: «وای بر تو! ، حَقیقتاً که خداوند [گُستَرده و] وَسیع می نمایَد رِزق [و روزی] را برای هرکه می خواهَد از بَندگانِ او ، و می تَوانَد [آن را کَم ، یا زیاد نمایَد]! ؛ اگر نَه [این بود] که خداوند [لُطف و] مِنَّت نمود بر ما ، قطعاً ما را [زمین] فرو می بُرد! ؛ وای بر تو! ، حَقیقتاً که او [چنین مُقَدَر نموده است که] کافران ، رَستگار نمی شَوَند!» . ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.